Welcome to Qinsun Instruments Co., Limited.
2023-07-20 0 Views

Profiterend van de constructie van het elektriciteitsnet, bloeit de draad- en kabelindustrie

Het belang van elektriciteit voor de mens spreekt voor zich. Of het nu gaat om het dagelijks leven of productie, het is bijna onlosmakelijk verbonden met de vraag naar elektriciteit. Op basis hiervan heeft de aanleg van elektriciteitsnetten als belangrijke drager van elektriciteit altijd de aandacht getrokken. Vroeger, toen de infrastructuur nog niet perfect was, maakte men zich er over het algemeen druk om of het elektriciteitsnet kon worden gebruikt; maar nu, met de voortdurende verbetering van faciliteiten, blijft de vraag toenemen.

Het elektriciteitsnet is een zeer belangrijke infrastructuur van een land, en het is ook een belangrijk veld voor capaciteitssamenwerking. De aanleg van het elektriciteitsnet heeft de ontwikkeling van de industriële keten gestimuleerd en heeft de aandacht getrokken omdat de schaal groter en groter is geworden. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

In de afgelopen jaren is de aanleg van het elektriciteitsnet in mijn land versneld en heeft de energiemarkt een momentum van krachtige ontwikkeling laten zien, wat bepaalde voordelen heeft opgeleverd voor aanverwante industrieën zoals smart meters en elektrische kabels. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Volgens de gegevens heeft het staatsnet ongeveer 2,4 biljoen yuan geïnvesteerd in het 13e vijfjarenplan elektriciteitsnet om de aanleg van het elektriciteitsnet te versnellen; Er is in totaal 189,5 miljard yuan geïnvesteerd in het elektriciteitsnet om een ​​nieuwe ronde van transformatie en modernisering van het elektriciteitsnet op het platteland te bevorderen. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Vandaag vertelt de redacteur dat met de te zware aanleg van het elektriciteitsnet de draad- en kabelindustrie zich mee zal ontwikkelen. Voor de optische kabelindustrie is de stroommarkt een belangrijk marktsegment voor de industrie, en het is ook een belangrijk industrieel hoogland voor de industrie om de industriële keten uit te breiden en gediversifieerde operaties uit te voeren. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Draad en kabel worden gebruikt voor het overbrengen van elektrische (magnetische) energie, informatie en draadproducten die elektromagnetische energieomzetting realiseren. In brede zin worden draden en kabels ook wel kortweg kabels genoemd. In enge zin verwijzen kabels naar geïsoleerdkabels, die kunnen worden gedefinieerd als: een verzameling die is samengesteld uit de volgende onderdelen; een of meer geïsoleerde kernen en hun respectievelijke mogelijke coatings. Beschermlaag en buitenmantel, de kabel kan ook extra ongeïsoleerde geleiders hebben. Bij de aanleg van het elektriciteitsnet is zijn rol niet gering. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Tegen de achtergrond van de krachtige ontwikkeling van de energiemarkt en de bevordering van de constructie van het elektriciteitsnet, heeft de constructie van het elektriciteitsnet een zekere vraag naar optische communicatiekabels in het stroomsysteem. De sterkte van de lay-out van optische kabels zorgt voor een nieuw ontwikkelingsmomentum, concurreert op het gebied van de energiemarkt en weerspiegelt zijn eigen nieuwe voordelen. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Voor de foto-elektrische kabelindustrie is het uitstippelen van de energiemarkt en het verzamelen van nieuwe voordelen een noodzakelijke keuze geworden om de markt uit te breiden en de gediversifieerde activiteiten te vergroten. Relevante bedrijven kunnen zich richten op de lay-out. stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

stVTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer