Welcome to Qinsun Instruments Co., Limited.
2023-04-18 0 Views

Hoe de snijweerstand van handschoenen evalueren? Stof snijweerstandstest

< style=text-size-adjust: none;>1 principeOKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Evalueer de snijweerstand van de handschoen door een bepaalde kracht uit te oefenen op het mes op het oppervlak van de te snijden stof. OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

< style=text-size-adjust: none;>2 apparatenOKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

De testapparatuur wordt weergegeven in figuur C.1 en de vereisten zijn als volgt:OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

a) mes: moet een hardheid hebben van niet minder dan HRC45 Voor roestvrijstalen messen mag de lengte van de snijkant niet minder zijn dan 65 mm, de breedte mag niet minder zijn dan 18 mm, de dikte moet (1,0 ± 0,5) mm zijn, de afschuiningsbreedte van het blad moet (2,5 ± 0,2) mm zijn en de ingesloten hoek van het blad moet 22° zijn;

b) Gewichtsklasse: de som van de massa en bladmassa mag niet groter zijn dan 200 g;OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

c) Gereedschapshouder: het moet het mes stevig kunnen vasthouden, de ingesloten hoek tussen het mesvlak en de lange as van de monsterhouder is (90±2 )°, de ingesloten hoek tussen de snijkant en de korte as van de monsterhouder is (90° ±2)°;OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

d) Specimen-armatuur: een metalen armatuur met een cirkelvormig boogoppervlak, de straal van de boog is (38 ± 0,5) mm, de lengte mag niet minder zijn dan 110 mm, en de breedte mag niet minder zijn dan 32 mm;OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

e) Steunframe: het moet ervoor kunnen zorgen dat de monsterhouder langs de rand beweegt van het mes met een bepaalde snelheid.richting beweging.
OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

< style=text-size-adjust: none;>3 voorbeeldenOKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Voer de prestatietest van de snijweerstand uit op drie monsters, de grootte van het monster moet 50 mm x 100 mm zijn, neem het buitenste materiaal van de handpalm en de achterkant van het handschoenlichaam of het materiaal van de handschoenhuls. OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

< style=text-size-adjust: none;>4 testvoorbereidingOKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

< style=text-size-adjust: none;>4.1 DroogbehandelingOKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

plaats het monster bij een temperatuur van (20±2)℃ en een relatieve vochtigheid van (65±5)% Bewaar het 24 uur.

4.2 Natte verwerkingOKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Dompel de handschoen volledig onder bij een temperatuur van (20±2)°C water gedurende 2 minuten, dHaal het eruit, hang de vingers van de handschoen gedurende 5 minuten verticaal naar beneden, breng absorberend papier aan boven en onder de handschoen na het uittrekken en oefen een druk uit van 3,5 kPa gedurende min. 20 minuten, en experimenteer dan binnen 5 min.

< style=text-size-adjust: none;>5 teststappen

Bedek het monster op de monsterhouder, klem het monster aan beide zijden vast, voeg gewichten toe aan de gewichtsbeugel zodat het totaal gewicht van de gewichtsbeugel en de gewichtsbeugel bereikt 2N, steek het mes in de meshouder en leg de gewichtsbeugel neer zodat het voorste uiteinde van de mesrand 22 mm van het monster is Direct contact, en trek het steunframe parallel naar de mesrand met een snelheid van (2,5 ± 0,5) mm/s. Wanneer het steunframe 20 mm beweegt, stop dan met trekken, til de gewichtsbeugel op en controleer visueel of het monster is gesneden, als het niet is gesneden, danverhoog de zwaartekracht elke keer met 0,1 N en herhaal het testproces in de oorspronkelijke positie met een interval van 10 mm tot 15 mm totdat het wordt gesneden, en registreer de minimale kracht wanneer het monster wordt gesneden. OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

< style=text-size-adjust: none;>6 Experimentele conclusie

De minimale kracht bij het snijden van het monster is de snijkracht van de handschoen. OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer


OKETextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer