Welcome to Qinsun Instruments Co., Limited.
2023-04-17 0 Views

Acht ministeries en commissies brachten documenten uit om de ontwikkeling van slimme steden te bevor

Richtlijnen voor de bevordering van de gezonde ontwikkeling van slimme stedenwKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Slimme steden zijn een nieuwe generatie informatietechnologie die het internet der dingen, cloud computing, big data, ruimtelijke geografische informatie-integratie, enz. gebruikt om bevordering van stadsplanning, constructie, beheer en nieuwe concepten en modellen van service-intelligentie. De bouw van slimme steden is van groot belang om de integratie van industrialisatie, informatisering, verstedelijking en landbouwmodernisering te versnellen en om de duurzame ontwikkelingscapaciteit van steden te vergroten. De afgelopen jaren heeft de bouw van een slimme stad in mijn land positieve vooruitgang geboekt, maar er zijn ook problemen aan het licht gekomen, zoals een gebrek aan ontwerp en algehele planning op het hoogste niveau, achterblijvende innovatie in systemen en mechanismen, verborgen gevaren en prominente risico's op het gebied van netwerkbeveiliging, en tekenen van onduidelijk denken en blinde constructie op sommige plaatsen. Leiding versterken. Ter uitvoering van de Bericht van de Centrale Committee of the Communist Party of China and the State Council on Printing and Distributing the National New Urbanization Plan (2014-2020) (Zhongfa 2014 nr. 4) en Verschillende adviezen van de State Council on Promoting Information Consumer and Expanding Domestic Vraag (Guofa 2013 nr. 32) gerelateerde vereisten om de gezonde ontwikkeling van slimme steden te bevorderen, met goedkeuring van de Staatsraad, worden hierbij de volgende adviezen aangeboden.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

1. Leidende ideologie, basisprincipes en hoofddoelenwKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(1) Leidende ideologie.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Volgens de algemene vereisten van het nemen van een intensieve, intelligente, groene en koolstofarme nieuwe verstedelijkingsweg, speel de beslissende rol van de markt in de toewijzing van middelen, versterk en verbeter overheidsbegeleiding, en coördineer materialen en informatie en intellectuele middelen, bevorder de innovatieve toepassing van de nieuwe generatie informatietechnologie, versterk de intelligente bouw van stedelijke beherenment- en servicesystemen, actief de slimme toepassing van de levensonderhoudsdiensten van mensen ontwikkelen, de netwerkbeveiliging versterken, de uitgebreide draagkracht van de stad en het geluk van de bewoners effectief verbeteren, en de kwaliteit van de verstedelijkingsontwikkeling en algehele niveauverbetering bevorderen. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(2) Basisprincipes. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Mensgerichte, pragmatische vooruitgang. De bouw van een slimme stad moet gericht zijn op het dienen van de mensen, het faciliteren van de mensen en het ten goede komen van de mensen, het bevorderen van innovatie in stadsbeheer en methoden van openbare dienstverlening, en het bieden van brede dekking, multi-level, gedifferentieerde en hoogwaardige dienstverlening aan stadsbewoners. kwaliteitsvolle overheidsdiensten. Deel de resultaten van slimme stadsbouw. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Volgens lokale omstandigheden, wetenschappelijk en ordelijk. Geleid door de behoeften van stedelijke ontwikkeling, volgens de geografische locatie van de stad, historische cultuur, schenking van hulpbronnen, industriële kenmerken, informatiebasis, enz., Geavanceerd en ap toepassentoepasbare technologieën om de bouw van slimme steden wetenschappelijk te bevorderen. Baanbrekende proeven in gebieden of sleutelgebieden met betere alomvattende voorwaarden, bevorderen de ontwikkeling van slimme steden op een ordelijke manier en vermijden het streven naar perfectie en herhaalde constructie. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Marktgerichte, collaboratieve innovatie. Verken actief het ontwikkelingspad, de managementmethode, de promotiemodus en het garantiemechanisme van slimme steden. Moedig innovatie in bouw- en exploitatiemodellen aan, focus op het stimuleren van marktvitaliteit en stel een mechanisme voor duurzame ontwikkeling in. Stimuleer sociaal kapitaal om deel te nemen aan bouwinvesteringen en -exploitatie en maak een einde aan overheidsmonopolie en onnodige administratieve tussenkomst.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Beheersbaar en controleerbaar om de veiligheid te waarborgen. Implementeer het nationale beveiligingssysteem voor informatiebeveiliging, versterk het netwerk- en informatiebeveiligingsbeheer, implementeer het verantwoordelijkheidsmechanisme, verbeter het netwerk en information-beveiligingsstandaardsysteem en vergroot het wettige beheernetwerk. Versterk de beveiliging van belangrijke informatiesystemen en informatie-infrastructuur om veiligheid en controleerbaarheid te waarborgen.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(3) Het hoofddoel.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Tegen 2020 zullen een aantal onderscheidende slimme steden worden gebouwd, met een sterk verbeterd verzamel- en stralingsaandrijvend effect, en een aanzienlijk verbeterd alomvattend concurrentievoordeel. Er zijn aanzienlijke resultaten geboekt op het gebied van netwerkbeveiliging en andere aspecten.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Gemak van openbare diensten. Op gebieden van openbare diensten zoals onderwijs en cultuur, medische zorg, gezinsplanning, arbeid en werkgelegenheid, sociale zekerheid, huisvestingszekerheid, milieubescherming, transport, rampenpreventie en -vermindering, inspectie en testen, enz., bouwt u in feite een openbaar dienstverleningssysteem op voor stads- en plattelandsbewoners, migrerende werknemers en hun begeleidende gezinsleden. Het informatieservicesysteem maakt het handiger,tijdig en efficiënt voor het publiek om openbare basisdiensten te verkrijgen.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Verfijnd stadsbeheer. De informatiesystemen op sociaal beheersterreinen zoals gemeentelijk beheer, bevolkingsmanagement, verkeersmanagement, openbare veiligheid, calamiteitenmanagement, sociale integriteit, markttoezicht, inspectie en quarantaine, voedsel- en geneesmiddelenveiligheid en drinkwaterveiligheid zijn in wezen gevormd en de digitale informatiesysteem voor stedelijk beheer, stedelijke bronnen zoals geospatiale informatie en databanken voor gebouwen (structuren) hebben de digitalisering en precisie van stadsplanning en het beheer van stedelijke infrastructuur sterk verbeterd, en hebben geleid tot een substantiële verbetering van de bestuurlijke efficiëntie van de overheid en het stedelijk beheer.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

De leefomgeving is leefbaar. Het niveau van digitalisering van het leven van bewoners is aanzienlijk verbeterd, en een intelligent monitoringsysteem voor water, lucht, geluid, bodem en natuurlijke vegetatieomgevingen, evenals een onlinehet preventie- en controlesysteem voor de uitstoot van verontreinigende stoffen en het energieverbruik zijn in grote lijnen neergezet en de stedelijke leefomgeving is verbeterd. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Intelligentie van de infrastructuur. Breedband, convergentie, beveiliging en alomtegenwoordige informatie-infrastructuur van de volgende generatie zijn in wezen tot stand gebracht. Het intelligentieniveau van openbare infrastructuur zoals elektriciteit, gas, transport, waterzaken en logistiek is sterk verbeterd en het operationele beheer heeft precisie, coördinatie en integratie bereikt. De diepe integratie van industrialisatie en informatisering heeft de ontwikkeling van de informatieservice-industrie versneld.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

Langdurige netwerkbeveiliging. Het veiligheidsgarantiesysteem en het beheersysteem van het stedelijk netwerk zijn in principe vastgesteld, het basisnetwerk en de belangrijkste informatiesystemen zijn veilig en controleerbaar, de beveiliging van belangrijke informatiebronnen is effectief gegarandeerd en de informatie van bewoners, enterpstijgt en regeringen effectief worden beschermd. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

2. Wetenschappelijk het top-level design van smart city-constructie formuleren
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(4) Versterk het top-level design. De stedelijke volksregering moet een plan voor de bouw van een slimme stad bestuderen en formuleren vanuit het algemene strategische perspectief van stedelijke ontwikkeling. Het plan moet gericht zijn op het dienen van mensen, het verdiepen van intelligente toepassingen op belangrijke gebieden en het bieden van handigere, efficiëntere en goedkopere sociale diensten; het moet duidelijk het delen van informatiebronnen en sociale ontwikkeling en gebruik bevorderen, de informatiebeveiliging versterken, zorgen voor accurate en betrouwbare informatie en tegelijkertijd de kredietomgeving versterken. Concrete maatregelen voor de constructie en verbetering van regelgeving en normen; het is noodzakelijk om de aansluiting te versterken met het overkoepelende plan voor nationale economische en sociale ontwikkeling, het hoofdfunctiegebiedsplan, het ontwikkelingsplan voor aanverwante industrieën, het streekplan, tHet stedenbouwkundig en landelijk plan, en relevante speciale plannen, en zorgen voor een goede coördinatie van de inrichting van stedelijke en landelijke ontwikkeling.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(5) Bevorder de opbouw van een inclusief systeem van openbare dienstverlening. Versnel de implementatie van informatieprojecten ten behoeve van de mensen. Bevorder de bouw van slimme ziekenhuizen en telegeneeskunde, maak de toepassing van elektronische medische dossiers en gezondheidsdossiers populair en bevorder de verticale stroom van hoogwaardige medische hulpmiddelen. Bouw een op informatie gebaseerd servicesysteem voor ouderen met functies als zorg ter plekke en zorg op afstand. Zet een openbaar platform voor arbeidsinformatie op en versnel het landelijke netwerk van arbeidsinformatie. Versnel de opbouw van een informatiesysteem voor het beheer van de sociale zekerheid en bevorder onmiddellijke betaling van ziektekostenverzekeringen in steden. Bevorder de toepassingsintegratie van socialezekerheidskaarten, financiële IC-kaarten, burgerservicekaarten, ridentiteitskaarten, verkeerskaarten en andere openbare servicekaarten en gebruik van één kaart in de hele stad. Focussen op het bevorderen van onderwijsgelijkheid, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het voldoen aan de behoeften van burgers aan een leven lang leren, het bouwen en verbeteren van een educatieve informatie-infrastructuur, het opzetten van een effectief mechanisme voor het gebruik van informatietechnologie om de dekking van hoogwaardige educatieve middelen uit te breiden, en het bevorderen het delen en onderhouden van hoogwaardige leermiddelen. Versterk de opbouw van openbare welzijnsvoorzieningen zoals digitale bibliotheken, digitale archieven en digitale musea. Stimuleer de ontwikkeling van mobiele, op internet gebaseerde toeristische servicesystemen en informatieplatforms voor toerismebeheer.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(6) Ondersteun de oprichting van een verfijnd sociaal beheersysteem. Zet een preventie- en controlesysteem voor sociale zekerheid op met uitgebreide verrijking, geïntegreerde werking, nauwkeurige positionering en effectief beheer en controle. Integreer various video- en beeldinformatiebronnen, en de toepassing van videonetwerken voor openbare veiligheid promoten. Verbeter het gesocialiseerde, genetwerkte en op rasters gebaseerde stedelijke en landelijke openbare veiligheidssysteem en bouw een noodbeveiligingssysteem met tijdige respons, snel herstel en krachtige ondersteuning. Bouw en verbeter op het gebied van voedsel en medicijnen, veiligheid van consumentenproducten, inspectie en quarantaine, enz. een informatieservicesysteem voor markttoezicht met functies zoals traceerbaarheid en sociaal toezicht, en bevorder de zonneschijnaankoop van medicijnen. Integreer kredietinformatierecords zoals krediet, belastingbetaling, contractprestaties, productkwaliteit, verzekeringsbetaling en overtreding van wetten en disciplines, en versnel de constructie van kredietinformatiesystemen. Verbeter het online platform voor het publiek om hun eisen kenbaar te maken en brieven en bezoeken te accepteren, en bevorder de online openbaarmaking van overheidszaken.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(7) De bouw van een leefbare leefomgeving bevorderen eomgeving. Zet een intelligent analysesysteem op voor milieu-informatie, een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en noodgevallen en een openbaar servicesysteem voor milieukwaliteitsbeheer, en implementeer intelligente bewaking op afstand van belangrijke gebieden, belangrijke ondernemingen en bronnen van vervuiling. Vertrouw op het uniforme openbare informatieplatform van de stad om een ​​openbaar informatiesysteem voor de gemeenschap op te bouwen, sociaal beheer en servicefuncties uit te breiden, een informatieservicesysteem voor huishouden, ouderenzorg, gemeenschapszorg en patiëntenzorg te ontwikkelen en buurtbewoners handige uitgebreide informatie te bieden Diensten. Bevorder slimme huizen, moedig de integratie aan van sociale openbare voorzieningen en servicemiddelen zoals medische zorg, onderwijs, veiligheid en overheidszaken in gezinnen, en verbeter het niveau van familie-informatiediensten.
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(8) Breng een modern industrieel ontwikkelingssysteem tot stand. Gebruik moderne informatietechnologie om de etotstandbrenging van stedelijke logistiek en distributiesystemen en een nieuw landbouwproductie- en beheersysteem dat de vraag van de stedelijke consument nauw verbindt met het aanbod van landbouwproducten. Versnel de diepe integratie van industrialisatie en informatisering, bevorder de alomvattende integratie en toepassing van informatietechnologie in grootschalige industriële ondernemingen, bouw en verbeter het openbare informatieserviceplatform voor kleine en middelgrote ondernemingen, en cultiveer en ontwikkel actief opkomende bedrijfsvormen zoals als het industriële internet. Versnel de ontwikkeling van informatiediensten en stimuleer de uitbesteding van informatiesysteemdiensten. Bouw en verbeter e-commerce-infrastructuur, cultiveer actief e-commerce-service-industrie en promoot de ontwikkeling van e-commerce in toerisme, catering, cultureel amusement, gezinsdiensten, ouderenzorg, gemeenschapsdiensten, industrieel ontwerp, culturele creativiteit en andere gebieden .
wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer

(9) Versnel de aanleg van intelligente infrastructuur. Versnel de aanleg van een breedbandnetwerk dat stedelijke en plattelandsgebieden integreert, bevorder de aanleg van internet- en radio- en televisienetwerken van de volgende generatie en bevorder de integratie van de drie netwerken op grote schaal. Bevorder de intelligente transformatie van stedelijke openbare voorzieningen en gebouwen, en verbeter informatiesystemen en serviceplatforms zoals gebouwdatabases en huisvestingsbeheer. Versnel de aanleg van smart grid. Het rampenpreventie- en mitigatievoorspellings- en informatieplatform voor vroegtijdige waarschuwing verbeteren, een intelligent waterbeheersysteem voor het hele proces en een elektronisch monitoringsysteem voor drinkwaterveiligheid bouwen. Bouw intelligente systemen zoals verkeersbegeleiding, reisinformatiediensten, openbaar vervoer, uitgebreide knooppunten voor passagiersvervoer en uitgebreide coördinatie en commandovoering, bevorder de bouw van Beidou navigrondgebaseerde augmentatiesystemen van satellieten, en gedifferentieerde verkeersinformatiediensten met toegevoegde waarde ontwikkelen. Bouw een intelligent logistiek informatieplatform en een logistieke platformhub in magazijnstijl en versterk de ontwikkeling, het delen en de sociale toepassing van logistieke informatie, zoals havens, scheepvaart en vervoer over land. wKjTextile Testing Instruments, Testing Equipment Manufacturer